Program for turen.

Påmelding og ytterligere informasjon kan rettes til Dag Skjørten på tlf 69 82 49 18 eller gå inn på Norsk Tur.
Begrenset antall med plasser.