Anbefalte tiltak.

Opplever bedriften negative konsekvenser av Korona-situasjonen, er det viktig at du tar kontakt med din bedriftsrådgiver så raskt som mulig. Sammen kan vi lage en plan for deg og din bedrift. Våre generelle råd til våre bedrifter:

 • Fokus på likviditeten
  Der spesielt i krisesituasjoner viktig å ha kontroll på sin likviditet. Vær forberedt på at dine kunder ikke betaler til avtalt tid og tap på fordringer. Hva kan du gjøre med din kostnadsbase på kort og lengre sikt. Se lenke for forslag til likviditetsbudsjett: https://www.altinn.no/globalassets/dokumentmaler/likviditetsbudsjett.xls

 • Fokus på kostnadene
  Identifiser hva dine største kostnader er. For de fleste er dette varer, husleie, lønninger, finans og IT. Ta kontakt med leverandører, utleier, bank og andre tjenester og inngå avtaler om betalingsutsettelser og reduserte priser.
  Har du ansatte som ikke er i drift, ta i bruk permitteringer. Myndighetene har redusert antall dager som bedriften er ansvarlig for til 2 dager.

 • Hold hjulene i gang
  Opplever du stopp i kunde- og ordreinngangen? Er det alternative tjenester bedriften din kan levere? Kan dagens eller nye tjenester leveres sluttbruker på en annen måte? Har du prosjekter du tidligere ikke har hatt tid og kapasitet til, som fortsatt er relevante?
  Ta kontakt med bedrifter i lokalsamfunnet. Kan dere hjelpe hverandre gjennom krisen? Kanskje dere kan finne måter å samarbeide på for å kutte kostnader og finne nye markeder.

 • Ta i bruk virkemiddelpakkene fra staten
  Staten har den siste tiden gjennomført flere endringer som skal hjelpe bedrifter. Følg med på f.eks https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79236

Statsgaranterte næringslån
Myndighetene har bevilget MRD 50 i garantiramme, som bankene kan benytte til å yte lån og kreditter til eksisterende bedriftskunder. Vurdering av hvem som skal få nyttiggjort seg slike garantier skal forvaltes av banken. Garantiene skal kun benyttes til nye lån og kreditter til eksisterende låne/kredittkunder, med maks løpetid på inntil 3 år.  Samlet lån til din bedrift kan ikke utgjøre mer enn 2 ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Din søknad er derfor helt avgjørende ifht om banken kan benytte seg av garantien for din bedrift. Trøgstad Sparebanks lokalkunnskap vil også være helt essensielt i vurderingen. Banken vil komme med mer informasjon, så fort kriteriene er endelig besluttet.

Les mer om statgaranterte næringslån her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/tidslinje-koronaviruset/id2692402/

Har du behov for lån, økt kreditt eller betalingsoverhopp, gå inn på lenken under og legg inn din søknad. Vi behandler den så raskt det lar seg gjøre.
SØKNAD