Program for turen.

Påmelding og ytterligere informasjon kan rettes til Dag Skjørten. Tlf 69 82 49 18 eller på mail ds@tsbank.no.
Begrenset antall med plasser.