Generalforsamlingen i Trøgstad Sparebank består av 16 medlemmer og 6 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av bankens kunder.

I henhold til vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder, eller upersonlige kunder, så som selskaper og foreninger. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for kunde, stemme ved valget. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde. Ved stemmegivning som representant for annen kunde skal fullmakt fremlegges. Stemmegivningen kan bare foregå ved personlig fremmøte på valgmøtet. Valgkomiteen vil i møtet innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan sende forslag til banken senest innen 13. februar. De som ønsker å delta på møtet må senest 6. mars kl. 16.00 registrere seg med antall stemmer.
Dette kan skje ved fremmøte i banken, ved å ringe tlf.: 69 82 49 00 eller sende en epost til post@tsbank.no.


Trøgstad, 28. januar 2020 
Trøgstad Sparebank

Rune Strønes
Generalforsamlingens leder