Generalforsamlingen i Trøgstad Sparebank består av 16 medlemmer og 6 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av bankens kunder.

I henhold til vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder, eller upersonlige kunder, så som selskaper og foreninger. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for kunde, stemme ved valget. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde. 

Ved stemmegivning som representant for annen kunde skal fullmakt sendes banken innen 11. mars. Stemmegivningen vil foregå digitalt i møtet eller ved innsendelse av stemme i forkant. Valgkomiteen vil i møtet innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan sende forslag på kandidater til banken senest innen 19. februar. De som ønsker å delta på møtet må senest 11. mars kl. 16.00 registrere seg med antall stemmer. Dette kan skje ved å sende en epost til post@tsbank.no eller ringe banken på 69 82 49 00. Alle påmeldte vil få tilsendt en invitasjon med lenke til Teams-møtet. 

 

Trøgstad, 4. februar 202a 
Trøgstad Sparebank

Rune Balto Strønes
Generalforsamlingens leder