Trøgstad Sparebank ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden og setter derfor renten ned for både personkunder og bedriftskunder raskere enn vanlig praksis. Eksisterende kunder vil få varsel om renteendringen på nettpost om ca 1 uke. Varslingstiden kuttes fra 6 uker til 1 uke på utlån, slik at rentejustering vil skje 8. april. Innskudd har fortsatt en varslingstid på 8 uker. Renter på nye lån og kreditter er gjeldende fra 3. april.

Trenger du avdragsfrihet og renteutsettelser på lånet ditt?
Vi tilbyr i tillegg alle kunder som er økonomisk rammet av koronapandemien avdragsfrihet og renteutsettelser. Det er dette som vil gi den største effekten for lommeboken på kort sikt. Når vi nå setter ned renten får alle våre boliglånskunder en lettelse fremover. Det er mange som er bekymret for økonomien i disse vanskelige tider, og vi ønsker at du tar kontakt med oss hvis du har eller tror du kan få økonomiske utfordringer. Vi skal hjelpe deg så langt det lar seg gjøre. Benytt søknadsskjema her: https://tsbank.no/korona

Lag og foreninger
Vi setter renten til 0 % for alle lån og kreditter til våre lag og foreninger inntil videre og så lenge aktivitet ikke kan opprettholdes.

Driver du egen bedrift?
Trøgstad Sparebank er ved din bedrifts side. Vi er klare til å bistå med avdragsfrihet, økte kreditter og ta i bruk virkemiddelpakken fra staten. Se mer her: https://tsbank.no/aktuelt/korona_bedrift_garanti

Trøgstad Sparebank er en av Norges mest solide banker og vi har rådgivere klare til å bistå deg i denne krevende situasjonen. Ta kontakt med din rådgiver her: https://tsbank.no/ansatte