Samarbeid
Kommunen og banken har samarbeidet i over 1,5 år allerede med Bibliotek og Trøgstad Sparebank Drivhus i Torvet Bok og Mer.
Her er også BUA, Frivilligsentralen, Tirsdagsklubben m.fl. lokalisert og nå kommer den enda flere tjenester og tilbud til lokalet.

- Det har vært en målsetning om å skape en arena for aktivitet og samlingspunkt for lokalmiljøet, da vi startet samtalene for over tre år siden.
Nå vil det bli et komplett bygg. Uttaler Banksjef Lars Dingstad-Eriksen.

- Utvidelsen av arealet er sluttføringen av en langvarig prosess og dialog mellom banken og kommunen.
Målet har hele tiden vært å skape en attraktiv møteplass for innbyggere, næringsliv, lag, foreninger og frivillige nært offentlige tjenester. Sier ordfører Saxe Frøshaug

Hva er egentlig Torvet Bok og Mer?
Det er først og fremst et møtested, en storstue, hvor lokalbefolkningen kan samles for viktige så vel som trivielle ting.
En felles og dynamisk arena hvor man i tillegg til tjenester og service fra kommunen, også kan møtes for å diskutere saker eller bare hygge seg med aktiviteter.
Et levende hus hvor alle er velkomne, og alle kan være seg selv. Et sted der skillene mellom generasjoner og kulturer viskes ut.
Her skal de som kommer på besøk kunne jobbe og studere, låne bøker eller delta i ulike aktiviteter og kulturarrangementer.
Tanken er at om du skal ta en vaksine, hente søknadsskjemaer eller spille gitar, så skal du kunne gjøre det på samme sted.
Torvet Bok og Mer skal også være det stedet i kommunen der alle som ønsker det kan engasjere seg i og påvirke nærmiljøet.
Møtestedene som utvikles for lokalbefolkningen skal også planlegges sammen med dem. Med andre ord: i fellesskap for fellesskapet.

Særpreg og egenart
Hensikten med Torvet Bok og Mer er å skape en aktiv utvikling av tettstedene, hvor tjenestene skal leveres der man bor samtidig som særpreg og egenart ivaretas.
Innbyggertorgene skal være med på å styrke kommunens satsning på medborgerskap og samskaping.
Det er på mange måter tre dimensjoner ved dette. Vi ønsker å styrke og mobilisere lokalsamfunnene, levere gode tjenester i samarbeid med innbyggerne og skape en plattform som muliggjør at andre tar tak. Det legges til rette for at innbyggerne kan involvere seg og skape aktivitet og fellesskap i sitt nærmiljø.