I disse dager ser vi at det lokale foreningslivet har økonomiske utfordringer. Trøgstad Sparebank har alltid vært opptatt av å bidra til et aktivt lokalmiljø, med gode fritidsaktiviteter og et rikt foreningsliv. 

Vi i har derfor bestemt oss for å hjelpe de lag og foreninger som banken har tett samarbeid med. Vi oppfordrer alle lokale lag og foreninger, som har fått støtte av banken tidligere, til å søke på denne krisegavetildelingen.
Vi vet at mange foreninger er bekymret for bortfall av kontingenter, treningsavgifter, medlemsavgifter, dugnadsinntekter og reduserte sponsorinntekter. Vi ønsker å gi et bidrag for å hjelpe på disse bekymringene, og vise at vi #tarvarepå på lokalmiljøet også i dårlige tider. 

I Trøgstad Sparebank er vi engasjert i lokalmiljøet. Bankens krisegavemidler kommer i tillegg til de gavemidlene som deles ut hvert år. I 2019 delte vi ut 3,2 millioner kroner, og de siste 10 årene har vi delt ut 15 millioner kroner. 

Send oss en elektronisk søknad innen 31/7. Søknadsskjema finner du her.