Møterom drivhus

Informasjon Trøgstad Sparebank Drivhus

I forbindelse med at biblioteket flytter inn i lokalene våre i første etasje, har vi besluttet å etablere Trøgstad Sparebank Drivhus.
Et drivhus skal gi gode forhold for vekst og nyskapning og vi ser for oss at fremtidens arbeidsplasser i kommunen skal skapes her.

Banken vil i drivhuset tilrettelegge for nettverksbygging og tilgang på bred kompetanse.

 

Drivhuset vil oppleves som en del av bibliotek og aktivitetshuset og i disse arealene vil det være cellekontorer, arbeidsplasser og et større møterom til gratis utlån.

Tilgjengelighet vil være viktig for Drivhuset og vi ser for oss felles åpningstid med biblioteket fra kl. 07 til 23, hver dag.

Trøgstad Sparebank Drivhus kan benyttes av gründere og oppstarts- og lokale bedrifter, lag og foreninger, hjemmekontor, samt elever som trenger et grupperom.

 

Det vil kommer mer informasjon frem mot åpning av aktivitetshuset planlagt sommer 2018.