Innhold
Lagbilde jubel
fotballglede

I løpet av de ti siste årene har banken støttet små og store prosjekter, gode formål, lag og foreninger med over 10 millioner kroner. På denne måten gir vi tilbake til lokalsamfunnet, som vi selv er så nært knyttet til.

I 2017 har disse lag og foreninger fått støtte.