Investorinformasjon

Obligasjoner utstedt til banken for perioder på ett eller flere år med en fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet. Utstederen betaler innehaveren renter på faste tidspunkt i året i den avtalte perioden. Ved forfallstidspunktet betaler utstederen den avtalte verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren av obligasjonen.

Lån

ISIN NO0010791072. Notert på Nordic ABM. Start 19. april 2017. Slutt 19. juli 2021. Ramme NMOK 20

Lån

ISIN NO0010801053. Notert på Nordic ABM. Start 14. juli 2017. Slutt 14. januar 2022. Ramme NMOK 25 

Lån

ISIN NO0010836885. Notert på Nordic ABM. Start 19. november 2018. Slutt 19. september 2022. Ramme NMOK 50     

Lån

ISIN NO0010865868. Notert på Nordic ABM. Start 10. oktober 2019. Slutt 10. oktober 2023. Ramme NMOK 50

Lån

ISIN NO0010871379. Notert på Nordic ABM. Start 13. desember 2019. Slutt 13. mars 2023. Ramme NMOK 75

Lån

ISIN NO0010892268. Notert på Nordic ABM. Start 10. september 2020. Slutt 10. september 2025. Ramme NMOK 50

Lån

ISIN NO0010902224. Notert på Nordic ABM. Start 28. oktober 2020. Slutt 28. oktober 2024. Ramme NMOK 55

Lån

ISIN NO0010984305. Notert på Nordic ABM. Start 21. april 2021. Slutt 21. april 2026. Ramme NMOK 50