Informasjon Trøgstad Sparebank Drivhus

Et drivhus skal gi gode forhold for vekst og nyskapning og vi ser for oss at fremtidens arbeidsplasser i kommunen skal skapes her.

Banken vil i drivhuset tilrettelegge for nettverksbygging og tilgang på bred kompetanse.

 

Drivhuset oppleves som en del av Torvet bok & mer. I disse arealene er det cellekontorer, arbeidsplasser og et større møterom til gratis utlån.

Tilgjengelighet er viktig for Drivhuset. Utover Torvet bok & mers åpningstid, kan du få tilgang til lokalene hver dag fra kl. 07.00 til kl. 23.00 helt gratis.

Trøgstad Sparebank Drivhus kan benyttes av gründere og oppstarts- og lokale bedrifter, lag og foreninger, hjemmekontor, samt elever som trenger et grupperom.

 

Det store møterommet inneholder storskjerm og har plass til 20 personer.
Dette rommet må bookes i forkant, og her vil det også være muligheter for å bestille servering.
Ønsker du å booke det store møterommet reserverer du rommet ved å trykke på "knappen" Booking under. Brukerveiledning for booking finnes HER.

Ta kontakt med Leif Rune Grefsli på tlf 69824922 eller på mail lrg@tsbank.no hvis du trenger hjelp til registrering eller om du har spørsmål. 

Servering til møtene kan bestilles på VIPPS #536701 (Skjønhaug Konditori).

Viktig at bestillingen i VIPPS merkes med hvem som bestiller til hvilken dato og hvilket klokkeslett.