Trøgstad Sparebank Drivhus

Her skal fremtidens arbeidsplasser i Trøgstad skapes.

Informasjon Trøgstad Sparebank Drivhus

Et drivhus skal gi gode forhold for vekst og nyskapning og vi ser for oss at fremtidens arbeidsplasser i kommunen skal skapes her.

Banken vil i drivhuset tilrettelegge for nettverksbygging og tilgang på bred kompetanse.