Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.
 • Forsikringssummen utbetales skattefritt
 • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode
 • Pengene kan disponeres etter eget ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Om forsikringen

Se hvilke sykdommer som dekkes

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons syndrom
 • Hjerteklaffkirurgi   
 • Organtransplantasjon
 • Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose   
 • Alvorlig brannskade 
 • Tap av ben eller arm

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjelder frem til fylte 67 år.