Investorinformasjon

Obligasjoner utstedt til banken for perioder på ett eller flere år med en fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet. Utstederen betaler innehaveren renter på faste tidspunkt i året i den avtalte perioden. Ved forfallstidspunktet betaler utstederen den avtalte verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren av obligasjonen.

Lån

ISIN NO0010760770. Notert på Nordic ABM. Start 6. april 2016. Slutt 6. juli 2020. Ramme NMOK 50

Lån

ISIN NO0010776578. Notert på Nordic ABM. Start 13. oktober 2016. Slutt 13. januar 2021. Ramme NMOK 16

Lån

ISIN NO0010791072. Notert på Nordic ABM. Start 19. april 2017. Slutt 19. juli 2021. Ramme NMOK 20

Lån

ISIN NO0010801053. Notert på Nordic ABM. Start 14. juli 2017. Slutt 14. januar 2022. Ramme NMOK 75

Lån

ISIN NO0010836885. Notert på Nordic ABM. Start 19. november 2018. Slutt 19. september 2022. Ramme NMOK 50     

Lån

ISIN NO0010865868. Notert på Nordic ABM. Start 10. oktober 2019. Slutt 10. oktober 2023. Ramme NMOK 50