BSU - Boligsparing for unge

BSU er den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.
  • Spar inntil 25 000 kr årlig, totalt 300 000 på BSU
  • Inntil 5 000 kr i skattefradrag årlig
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

BSU Pluss uten skattefradrag

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil fortsatt få bankens beste innskuddsrente, men ikke skattefradrag. For å få skattefradrag bør du prioritere å spare i BSU først.

  • Du får bankens beste rente på innskudd
  • Du binder deg ikke til fast sparing
  • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU Pluss
  • Du kan spare inntil kr 30.000 pr år
  • Du kan spare maks kr 300.000 totalt på BSU Pluss.
  • Oppsparte midler kan kun benyttes til boligformål med en skriftlig oppsigelse på 1 mnd.
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss uten skattefradrag.

BSU

Rente
Innskuddsrenter 4,15 %
Innskuddsrenter over 34 år 0,50 %

Gjelder for kunder som har Trøgstad Sparebank som sin hovedbankforbindelse. Innskuddsrente beregnes etterskuddsvis og legges til kapitalen ved årets slutt.

Prisene gjelder fra 3. oktober 2019.